Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Välkommen på årsmöte

Kallelse till ÅRSMÖTE
för

Bricka Bygdegårdsförening

Tisdagen den 27 februari 2024
kl. 19:00
i serveringen på bygdegården i Bricka
Vi bjuder på fika!
Sedvanliga möteshandlingar finns på
hemsidan och vid årsmötet.
https://bygdegardbricka.se/nytt-fran-styrelsen/foreningsstamma/
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 19 februari 2024.
Skickas till:
info@bygdegardbricka.se
eller
Bricka Bygdegård
Bricka 51a
824 79 Bjuråker
För att Du som medlem ska vara rösträttsberättigad på årsmötet ska
Din medlemsavgift för 2024 (100 kr/person) vara inbetalt till
bg.nr:
5362–8079 senast den 23 februari 2024.