Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Föreningsstämma

MÖTESHANDLINGAR FÖR 2024

Kallelse Till ÅRSMÖTE 2024

Verksamhetsberättelse 2023 

Forslag Till Foredragningslista Till Arsmote

Alkohol Och Drogpolicy Bricka 2024 

Årsredovisning Bricka Bygdegård 2023

Protokoll Årsmöte 2024 Bricka Bygdegårdsförening

 

 

MÖTESHANDLINGAR FÖR 2023

Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsplan för 2023 

Årsbokslut 2022

Budget 2023

Förslag till föredragningslista 2023 (dagordning)

Motion Nr 1 2023

Motion Nr 2 2023

 

Protokoll årsmötet 2023

 

 

 

Möteshandlingar för  2022

BBF Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Revisorernas Pm 2021

Årsbokslut 2021 Bygdegården

BBF Motion 2022 Nr 1
Motionssvar 1 2022

BBF Motion Till Bjuråkers Bygdegårdsförenings 2022 Nr 2
Motionssvar 2 2022

 

 

 

 

Möteshandlingar för 2019 & 2020

Verksamhets Berättelse För BBF 2019

Verksamhetsberättelse 2020

Protokoll från årsmöte 2020 & 2021
(Föreningen hade två årsmöten under samma möte)

Stämma Bjuråkers Bygdegård 2021

Stämma Bjuråkers Bygdegård 2020