Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Nyheter
  • Uppdatering från styrelsen 2020-04-25

Uppdatering från styrelsen 2020-04-25

Bästa medlem

P.g.a. smittläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer fick vi liksom många andra föreningar skjuta på årsmötet. Här kommer en kort uppdatering:

  • Nuvarande styrelse sitter kvar i väntan på att läget stabiliseras och det blir möjligt att hålla ett årsmöte. Varje styrelsemedlem har kvar sina respektive ansvarsområden. Inga stora policy beslut kommer att tas.
  • Styrelsen hade ett videomöte den 2020-04-14. Vi kommer att fortsätta med det varje månad. En liten arbetsgrupp tillsattes som kommer att sköta den dagliga verksamheten och administrationen mellan videomötena. Gruppen består av Lena Zettersten (medlemsfrågor), Kristina Hammarström (fastigheten) och Agneta Nilsson (ekonomi). 
  • Planeringen inför sommarloppisen är långt framskriden, men i nuläget är det omöjligt att veta om det går att genomföra loppisen p.g.a. coronasmittan och myndigheternas rekommendationer. Styrelsen kommer att ta det slutliga beslutet den 2020-05-11. Blir loppisen inställd kommer redan inbetalda loppisavgifter att återbetalas.
  • Föreningen har en mycket god ekonomi och vi klarar att driva Bygdegården även om vi inte kan ha loppis eller andra evenemang under resten av året. 
  • Genom att betala medlemsavgiften för 2020 stödjer du föreningen och försäkrar dig om att få behålla ditt medlemsnummer.
  • Styrelsen kommer att hålla er kontinuerligt uppdaterade via Facebook och hemsidan https://bygdegardbricka.se/styrelsen/nytt-fran-styrelsen. Inga ytterligare utskick per post kommer att göras.

 

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening