Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte 2023

Kallelse till ÅRSMÖTE
för
Bjuråkers Bygdegårdsförening

Torsdagen den 23 februari 2023

kl. 19:00

i serveringen på bygdegården i Bricka

Vi bjuder på fika!
Sedvanliga möteshandlingar finns på
hemsidan och vid årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 9 februari 2023.
Skickas till:
Lena Zettersten
Bricka 40
824 79 Bjuråker
eller
info@bygdegardbricka.se

För att Du som medlem ska vara rösträttsberättigad på årsmötet ska
Din medlemsavgift för 2023 (50kr/pers. 100kr/fam.) vara inbetalt till
bg.nr: 5362–8079
senast den 20 februari 2023.