Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Nyheter
  • Viktig uppdatering ang. sommarens loppis

Viktig uppdatering ang. sommarens loppis

 

Bjuråker 11 maj 2020

All verksamhet på Bjuråkers Bygdegård ställs in

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening har idag fattat ett enhälligt beslut
om att all verksamhet kommer att ställas in under sommaren 2020 p.g.a. den
rådande smittskyddssituationen. Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighens
rekommendationer. Vi har tagit detta unika beslut eftersom vi ser det som allas
vårt gemensamma ansvar att motverka smittspridningen och vi ser det som en
självklarhet att skydda våra många besökare och medlemmars hälsa.

Beslutet innebär:
* Sommarloppisen 2020 ställs in. Du som redan har betalt
loppisavgift och vill få den återbetald måste skicka namn,
medlemsnummer och bankkontonummer via mail till
info@bygdegardbricka.se Den som inte har tillgång till mail kan
skicka ett vanligt brev med uppgifterna till
Agneta Nilsson,
Hedvigsfors 405,
824 79 Bjuråker.

* Ingen uthyrning eller annan aktivitet kommer att ske under
sommarperioden 2020.

* Styrelsen kommer att ta nytt beslut den 2020-08-31 och fram till
dess kommer all verksamhet att ligga nere.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening