Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för 2018

Bjuråkers Bygdegårdsförening

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 1 januari till 31 december 2018.
Vid årsmötet den 8 mars valde hela styrelsen att avgå efter att det kommit in motioner som ansåg att styrelsen behövde bytas ut. I och med att hela styrelsen avgick så tillsatte årsmötet en interminstyrelse som bestod av Ulf Colliander, Agneta Nilsson och Siv Ahlberg.
Vid det extra årsmötet den 26 mars valdes den nya styrelsen som under 2018 bar bestått av:
Björn Olofsson som ordförande, Agneta Nilsson som kassör, Lena Zettersten som sekreterare.
Ordinarie ledamöter: Siv Ahlberg, Ingemar Hammar, Ulf Colliander, Kristina Bäckström.
Suppleanter: Hanna Nyberg, Sigrid Olsson, Kristina Hammarström.

Revisorer: Petra Gahm, Börje Karlsson, Tony Larsson som ersättare.

Styrelsen har haft totalt 15 styrelsemöten.

Lokalen har varit uthyrd ett tiotal gånger till olika lokala föreningar bl.a. PRO Bjuråker, Gävleborgs distriktsstyrelse.

Bingon:
Vi har haft bingo 11 söndagar under våren.
P.g.a. att styrelsen valt att renovera delar av bygdegården var det nödvändigt att ställa in höstens bingo. Planeringen har varit att återuppta bingoverksamheten under våren. När styrelsen gick igenom de tillstånd som gäller för föreningens bingoverksamhet, så upptäckte man en hel del brister i hur bingon har bedrivits. Styrelsen har därför haft upprepade kontakter med tillståndsgivaren Länsstyrelsen. Juristerna på Länsstyrelsen har påpekat att det upplägg som föreningen har haft gällande bingoansvarig och bingokontrollant inte är förenligt med gällande regelverk. En ny bingoansvarig och en ny bingokontrollant måste därför utses och godkännas av Länsstyrelsen innan föreningen kan återuppta spelandet. Vidare visade det sig att föreningen även saknade nödvändigt kommunalt lotteritillstånd för tombolan. Ansökan om ett kommunalt lotteritillstånd måste göras och en lotterikontrollant måste utses och godkännas av kommunen.

Loppisen:
Loppisen har varit välbesökt även i år, totalt 86 dagar har loppisen varit öppen. Det tog ca 2 veckor att ställa i ordning hyllor och bord i stora salen, samt nästan 4 veckor att sortera och plocka undan och innan alla saker var hämtade.
Sveriges Radio P4 och en journalist från tidningen Hälsingland har varit och gjort reportage hos oss. Vi har haft en del långväga besökare. Bl.a. hade vi besök från Mexiko, Norge, Tyskland, Thailand och Danmark, alla på samma dag.
Många av medlemmarna skänkte sina kvarvarande varor till välgörande men även Siv fick en del. Lena och Siv med flera andra medlemmars hjälp, sorterade ut en hel del som sedan Röda Korset, Erikshjälpen och Hjälp Till Liv tacksamt tog emot. Resterande kördes till sopstationen.
Serveringen har gått bra och det har varit uppskattat att föreningen har koncentrerat sig på att köpa lokala produkter som bullar, mjölk och skinka.

Fastigheten:
Försäljningen efter loppisen har gett föreningen ett tillskott i kassan. Styrelsen har valt att investera pengarna genom att se till att bygdegården har fått ett nytt värmesystem (jordvärme) och efter rekommendationer från värmebolaget bytte föreningen även ut fönstren i stora salen till 3-glas fönster samt tilläggsisolerade taket.
Köket har fått sig en uppfräschning med nytt halkfritt golv, en köksö med bättre arbetshöjd samt nya väggskåp med luckor. Föreningen köpte även in en ny och fräsch kyldisk till serveringen samt en ny diskmaskin.
Styrelsen valde även att installera ett larm så vi bättre kan hålla koll på vilka som rör sig i lokalerna.
Under våren kopplades fibern in och bygdegården fick tillgång till ett snabbt och effektivt internet.
Bygdegårdens elsystem har sett över och stora delar har bytts ut och förenklats.

Dansen:
Under året hanns det med 6 danser, bl.a. har Sannex, Expanders och Kindbergs varit och spelat i Bygdegården. Årets toppnotering var Expanders med hela 350 dansare. I genomsnitt har vi ca 190 besökare/dans. Även serveringen går bra under danserna och vi har en fantastisk bra personal som får mycket beröm efter varje dans.
Föreningen är numera även ansluten till STIM, vilket vi borde ha varit sedan många år tillbaka.

Lägenheten:
I maj flyttade en ny hyresgäst in i bygdegårdens lägenhet för att redan i september säga upp den. Men föreningen hade tur och vi fick en ny hyresgäst som flyttade in i mitten av november. Under oktober och november så har trappen upp till lägenheten fått ny matta och det har även satts in en ny dörr som gjort att vi kan använda utrymningsvägen på ett bättre sätt.

Ekonomin:
Under 2018 har föreningen gjort investeringar till ett sammanlagt värde av 932 382 kronor fördelade på 844 838 kronor i fastigheten och 87 544 kronor i form av inventarier. Årets resultat blev en vinst med 30 957 kronor för bingon och 552 555 kronor för loppisen medan danserna gick med en förlust på 11 259 kronor. Eftersom föreningens gemensamma kostnader medförde en förlust på 585 667 kronor blev årets totala resultat ett underskott på 13 414 kronor. Serveringens kostnader är inkluderade i de olika aktiviteterna.

Medlemmarna:
Föreningen hade vid årets slut 380 medlemmar, vilket är en ökning med 33 medlemmar.
203 av medlemmarna lämnade in varor till försäljning. (2017 hade vi 347 medlemmar och 237 av dem var med på loppisen).
Föreningen har fått ca 65 nya medlemmar under 2018.

Övrigt som hänt:
Under våren hade Lena vid två tillfällen ordnat lördagsloppis, vilket var uppskattat.
I maj fick styrelsen fick besök av My Fransson från Distriktet som även arbetar åt Studieförbundet vuxenskolan. Hon höll i en 3 timmar lång styrelseutbildning för att vår nya styrelse skulle få mer kött på benen.

Saker som påbörjats under 2018 men avslutas 2019:
Lena har påbörjat ett arbete med en helt ny hemsida via Bygdegårdarnas Riksförbund.
Hanna fick i uppdrag att lägga ut de gamla fönstren till försäljning och har lyckats hitta en köpare som hämtar i januari 2019.
Under hösten har Lena varit med i ett arrangörsprojekt i samarbete med Gävleborgs bygdegårdsdistrikt och Riksteatern Gävleborg. Hon tog även med sig Kristina på två av träffarna, där de tillsammans fick välja en barnteater som under våren 2019 ska visas i bygdegården.
Investeringsplan är under upprättande
En loppisgrupp är tillsatt för att förenkla kommande års loppisverksamhet med tydligare rutiner.
Arbete med att se över föreningens stadgar har påbörjat och fortsätter under 2019.

Med det vill vi i styrelsen tacka alla medlemmar för det gångna året