Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Valberedningens val 2022

Äntligen är valberedningen helt klara med sitt förslag.

 

 

Ordförande: 

Staffan Nilsson, Björsarv, nyval

Ledamöter:

Carola Dellenhag, Våtmor, nyval

Johnny Jansson, Våtmor, nyval

Barbro Persson, Avholm, nyval

Lena Andersson, Ljusdal, omval

Suppleant:

Susanne Östh, Bricka, omval

 

 

De som har 1 år kvar på sin mandatperiod:

Ledamöter:

Maria Norman, Alsjö

Lena Zettersten, Bricka