Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Uppdatering från styrelsen

2020-08-31

Uppdatering från styrelsen

Det har varit en minst sagt annorlunda sommar på Bricka. Bygdegården som brukar vara full av liv under en intensiv loppissäsong har varit tyst och stilla. Som ni vet har föreningen tvingats ställa in alla aktiviteter p.g.a. coronapandemin och nytt beslut har utlovats till senast den 2020-08-31. För att ta ställning inför hösten har styrelsen därför haft ett videomöte i dag och kommit fram till följande:

 

  • Smittläget är tyvärr sådant att vi även fortsättningsvis kommer att hålla Bygdegården stängd. D.v.s. inga planerade aktiviteter under hösten och fram till årsskiftet.
  • Styrelsen utreder möjligheten att hålla årsmöte under slutet av oktober månad och kommer att fatta beslut om det den 2020-09-14.
  • Mycket talar för att regeringen relativt snart kommer att lätta på restriktionerna och tillåta betydligt större folksamlingar. Däremot är det troligt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer till personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter kommer att kvarstå. Eftersom en så stor del av våra medlemmar tillhör denna grupp är styrelsen intresserad av att höra medlemmarnas åsikt i frågan hur detta kan tänkas påverka möjligheterna att hålla årsmöte. Hör av er till Lena Zettersten (070–8355515) eller till Kristina Hammarström (070–9136914) eller maila till info@bygdegardbricka.se.
  • I väntan på att årsmöte kan hållas fortsätter ”gamla” styrelsen att arbeta. Inga stora policybeslut kommer att tas. Styrelsen poängterar att föreningens ekonomi är god och det är inga som helst problem att klara skötseln av Bygdegården. Vi har dessutom beviljats statligt omställningsstöd som delvis täcker våra inkomstbortfall under våren.
  • Till sist lite loppisinformation. Det är bara ett fåtal av de medlemmar som betalt en loppisavgift för den inställda loppisen 2020 som har hört av sig för att få avgiften återbetald. För att kunna få avgiften åter måste man maila till info@bygdegardbricka.se och ange namn, medlemsnummer och kontonummer som pengarna skall sättas in på. Alternativt skicka uppgifterna i brev till Agneta Nilsson, Hedvigsfors 405, 824 79 Bjuråker. Det går tyvärr inte att ha pengarna innestående till kommande säsong. Hör av er snarast annars finns risk att pengarna fryser inne!

 

Vi hoppas att ni trots allt har haft en bra sommar och att livet för oss alla kommer att återgå till det normala inom en inte alltför avlägsen framtid!

 

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening