Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen för 2019

Ordförande:
Hanna Nyberg

Vice ordförande:
Ulf Colliander,

Kassör:
Agneta Nilsson

Sekreterare:
Lena Zettersten

Ledamöter:
Siv Ahlberg, Maria Norman, Anders Christiansson

Suppleanter:
Kristina Hammarström, Sigrid Olsson , Peter Brun, Pär Jonsson

Kontaktpersoner:

Fastigheten:
Ulf Colliander

Serveringen:
Kristina Hammarström eller Maria Norman

Danserna:
Lena Zettersten eller Anders Christiansson

Valberedningen:
Ingemar Hammar, Torkel Hägglund, Birgitta Persson, Bengt Olsson, Gunnar Brun

Revisorer:
Petra Gahm, Börje Karlsson, Tony Larsson