Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte
för

Bjuråkers Bygdegårdsförening

Tisdagen den 22 februari 2022 kl. 19:00
Plats: digitalt via Zoom

För att kunna delta på mötet måste du anmäla dig till info@bygdegardbricka.se
Vi skickar ut länk till mötet några dagar innan årsmötet.

Sedvanliga möteshandlingar finns att läsa på hemsidan
www.bygdegardbricka.se

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 12 februari 2022.
Skickas till:
info@bygdegardbricka.se

Eller

Lena Zettersten
Bricka 40
824 79 Bjuråker

För att vara rösträttsberättigad på årsmötet ska Din
medlemsavgift för 2022 (50kr/pers. 100kr/fam.) vara inbetalt till
bg.nr: 5362–8079 senast den 18 februari 2022.

 

Styrelsen för Bjuråkers bygdegård