Till Riksförbundet
Gå till distrikt

GDPR

Så här hanterar vi personuppgifter i Bjuråkers Bygdegårdsförening:

 

Vi hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Det är styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening som är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet. Lagringen av uppgifter sker på ett säkert sätt (tekniskt och organisatoriskt) och åtkomsten är begränsad till ett litet antal personer i styrelsen.

De personuppgifter vi samlar in används för att hantera ditt medlemskap och i förkommande fall betala ut lön/reseersättning. I samband med loppis sparar vi även uppgifter för att kunna registrera din försäljning och ombesörja utbetalning av din förtjänst.

Vi registrerar enbart de uppgifter vi behöver för ändamålet och det är uppgifter som du själv lämnar till oss. Vi lämnar inte ut några av dessa uppgifter till tredje part.

Dessa uppgifter sparar vi för att kunna hantera ditt medlemskap:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Personnummer (12 siffror) enbart vid utbetalning av lön eller reseersättning
  • Inbetalning av medlemsavgift

 

Dessa uppgifter sparar vi för att kunna administrera din loppisförsäljning:

  • Inbetalning av loppisavgift
  • Loppisförsäljning i form av antal artiklar och pris registrerade på ditt medlemsnummer
  • Bankkontonummer som din försäljning betalas ut till

 

De personuppgifter som vi behöver för att hantera ditt medlemskap sparas så länge du är medlem i föreningen. Senast ett år efter att du avslutat ditt medlemskap är uppgifterna borttagna.

Uppgifterna vi använder för att administrera din loppisförsäljning (försäljning och utbetalning) sparas i vår bokföring. Sådana uppgifter sparar vi under sju år i enlighet med bokföringslagens bestämmelser.

Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har lagrade om dig och du kan begära rättelse om något är fel.

Ytterligare information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling finns på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se