Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte för 2019

Kallelse till ÅRSMÖTE
för Bjuråkers Bygdegårdsförening på
bygdegården i Bricka

Torsdagen den 28 februari
Kl. 19:00

Sedvanliga mötesförhandlingar och styrelsens förslag till stadgerevision kommer att avhandlas.
Vi bjuder på fika

Styrelsen har lämnat in en stadgerevision som mötet ska behandla.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 18 februari 2018
Skickas till:
Lena Zettersten
Forslins väg 13
824 78 Bjuråker
eller
info@bygdegardbricka.se

För att Du som medlem ska vara rösträttsberättigad på årsmötet ska Din medlemsavgift för 2019 (50kr/pers 100kr/fam)
vara inbetalt till bankgiro: 5362-8079 senast den 25 februari 2019