Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Loppis 2020

Bjuråker 2020-09-28

Bästa medlem

Styrelsen har i dag beslutat att årsmötet för 2020 som fått skjutas upp p.g.a. coronapandemin kommer att hållas i början av nästa år. Vi siktar på månadsskiftet januari/februari 2021. Tanken är att vi vid samma tillfälle även ska hålla årsmötet för 2021. Det kommer alltså att bli två årsmöten vid samma tidpunkt med bara en bensträckare emellan. 

 

Styrelsen anser att detta är det rimligaste och enklaste upplägget mot bakgrund av att verksamhetsåret 2020 snart är slut och vi inte har några planerade aktiviteter under resten av året. Upplägget är förankrat hos Bygdegårdarnas Riksförbund och det har godkänts av vår revisor.

 

Nu håller vi tummarna för att våra planer kommer att gå i lås och för att vi alla håller oss friska så att vi äntligen kan träffas och förhoppningsvis lägga upp lite planer för 2021 på Bricka!

 

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

 

2020-08-31

Uppdatering från styrelsen

Det har varit en minst sagt annorlunda sommar på Bricka. Bygdegården som brukar vara full av liv under en intensiv loppissäsong har varit tyst och stilla. Som ni vet har föreningen tvingats ställa in alla aktiviteter p.g.a. coronapandemin och nytt beslut har utlovats till senast den 2020-08-31. För att ta ställning inför hösten har styrelsen därför haft ett videomöte i dag och kommit fram till följande:

 

 • Smittläget är tyvärr sådant att vi även fortsättningsvis kommer att hålla Bygdegården stängd. D.v.s. inga planerade aktiviteter under hösten och fram till årsskiftet.
 • Styrelsen utreder möjligheten att hålla årsmöte under slutet av oktober månad och kommer att fatta beslut om det den 2020-09-14.
 • Mycket talar för att regeringen relativt snart kommer att lätta på restriktionerna och tillåta betydligt större folksamlingar. Däremot är det troligt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer till personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter kommer att kvarstå. Eftersom en så stor del av våra medlemmar tillhör denna grupp är styrelsen intresserad av att höra medlemmarnas åsikt i frågan hur detta kan tänkas påverka möjligheterna att hålla årsmöte.
  Hör av er till Lena Zettersten (070–8355515) eller till Kristina Hammarström (070–9136914) eller maila till info@bygdegardbricka.se.
 • I väntan på att årsmöte kan hållas fortsätter ”gamla” styrelsen att arbeta. Inga stora policybeslut kommer att tas. Styrelsen poängterar att föreningens ekonomi är god och det är inga som helst problem att klara skötseln av Bygdegården. Vi har dessutom beviljats statligt omställningsstöd som delvis täcker våra inkomstbortfall under våren.
 • Till sist lite loppisinformation. Det är bara ett fåtal av de medlemmar som betalt en loppisavgift för den inställda loppisen 2020 som har hört av sig för att få avgiften återbetald. För att kunna få avgiften åter måste man maila till info@bygdegardbricka.se och ange namn, medlemsnummer och kontonummer som pengarna skall sättas in på. Alternativt skicka uppgifterna i brev till:
  Agneta Nilsson,
  Hedvigsfors 405,
  824 79 Bjuråker.Det går tyvärr inte att ha pengarna innestående till kommande säsong. Hör av er snarast annars finns risk att pengarna fryser inne!

 

Vi hoppas att ni trots allt har haft en bra sommar och att livet för oss alla kommer att återgå till det normala inom en inte alltför avlägsen framtid!

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

 

 

 

 

All verksamhet på Bjuråkers Bygdegård ställs in

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening har idag fattat ett enhälligt beslut om att all verksamhet kommer att ställas in under sommaren 2020 p.g.a. den rådande smittskyddssituationen. Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighens rekommendationer. Vi har tagit detta unika beslut eftersom vi ser det som allas vårt gemensamma ansvar att motverka smittspridningen och vi ser det som en
självklarhet att skydda våra många besökare och medlemmars hälsa.

 

 

GDPR

Så här hanterar vi personuppgifter i Bjuråkers Bygdegårdsförening:

Vi hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Det är styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening som är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet. Lagringen av uppgifter sker på ett säkert sätt (tekniskt och organisatoriskt) och åtkomsten är begränsad till ett litet antal personer i styrelsen.

De personuppgifter vi samlar in används för att hantera ditt medlemskap och i förkommande fall betala ut lön/reseersättning. I samband med loppis sparar vi även uppgifter för att kunna registrera din försäljning och ombesörja utbetalning av din förtjänst.

Vi registrerar enbart de uppgifter vi behöver för ändamålet och det är uppgifter som du själv lämnar till oss. Vi lämnar inte ut några av dessa uppgifter till tredje part.

Dessa uppgifter sparar vi för att kunna hantera ditt medlemskap:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer (12 siffror) enbart vid utbetalning av lön eller reseersättning
 • Inbetalning av medlemsavgift

 

Dessa uppgifter sparar vi för att kunna administrera din loppisförsäljning:

 • Inbetalning av loppisavgift
 • Loppisförsäljning i form av antal artiklar och pris registrerade på ditt medlemsnummer
 • Bankkontonummer som din försäljning betalas ut till

 

De personuppgifter som vi behöver för att hantera ditt medlemskap sparas så länge du är medlem i föreningen. Senast ett år efter att du avslutat ditt medlemskap är uppgifterna borttagna.

Uppgifterna vi använder för att administrera din loppisförsäljning (försäljning och utbetalning) sparas i vår bokföring. Sådana uppgifter sparar vi under sju år i enlighet med bokföringslagens bestämmelser.

Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har lagrade om dig och du kan begära rättelse om något är fel.

Ytterligare information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling finns på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se

 

 

 

Här hittar ni våra planerade aktiviteter

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se