Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelsen

Bjuråker 2020-09-15

Styrelsen har inte kunnat fatta något beslut om föreningen ska hålla ett årsmöte för 2020.
Det är många frågor som vi måste få svar på och därför har vi skjutit på beslut om årsmöte till nästa styrelsemöte den 28 september.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening. 

 

 

 

Bjuråker 2020-08-31

Uppdatering från styrelsen

Det har varit en minst sagt annorlunda sommar på Bricka. Bygdegården som brukar vara full av liv under en intensiv loppissäsong har varit tyst och stilla. Som ni vet har föreningen tvingats ställa in alla aktiviteter p.g.a. coronapandemin och nytt beslut har utlovats till senast den 2020-08-31. För att ta ställning inför hösten har styrelsen därför haft ett videomöte i dag och kommit fram till följande:

 

 • Smittläget är tyvärr sådant att vi även fortsättningsvis kommer att hålla Bygdegården stängd. D.v.s. inga planerade aktiviteter under hösten och fram till årsskiftet.
 • Styrelsen utreder möjligheten att hålla årsmöte under slutet av oktober månad och kommer att fatta beslut om det den 2020-09-14.
 • Mycket talar för att regeringen relativt snart kommer att lätta på restriktionerna och tillåta betydligt större folksamlingar. Däremot är det troligt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer till personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter kommer att kvarstå. Eftersom en så stor del av våra medlemmar tillhör denna grupp är styrelsen intresserad av att höra medlemmarnas åsikt i frågan hur detta kan tänkas påverka möjligheterna att hålla årsmöte. Hör av er till Lena Zettersten (070–8355515) eller till Kristina Hammarström (070–9136914) eller maila till info@bygdegardbricka.se.
 • I väntan på att årsmöte kan hållas fortsätter ”gamla” styrelsen att arbeta. Inga stora policybeslut kommer att tas. Styrelsen poängterar att föreningens ekonomi är god och det är inga som helst problem att klara skötseln av Bygdegården. Vi har dessutom beviljats statligt omställningsstöd som delvis täcker våra inkomstbortfall under våren.
 • Till sist lite loppisinformation. Det är bara ett fåtal av de medlemmar som betalt en loppisavgift för den inställda loppisen 2020 som har hört av sig för att få avgiften återbetald. För att kunna få avgiften åter måste man maila till info@bygdegardbricka.se och ange namn, medlemsnummer och kontonummer som pengarna skall sättas in på. Alternativt skicka uppgifterna i brev till
  Agneta Nilsson,
  Hedvigsfors 405,
  824 79 Bjuråker.
  Det går tyvärr inte att ha pengarna innestående till kommande säsong. Hör av er snarast annars finns risk att pengarna fryser inne!

 

Vi hoppas att ni trots allt har haft en bra sommar och att livet för oss alla kommer att återgå till det normala inom en inte alltför avlägsen framtid!

 

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

 

 

 

Bjuråker 11 maj 2020

All verksamhet på Bjuråkers Bygdegård ställs in

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening har idag fattat ett enhälligt beslut
om att all verksamhet kommer att ställas in under sommaren 2020 p.g.a. den
rådande smittskyddssituationen. Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighens
rekommendationer. Vi har tagit detta unika beslut eftersom vi ser det som allas
vårt gemensamma ansvar att motverka smittspridningen och vi ser det som en
självklarhet att skydda våra många besökare och medlemmars hälsa.

 • Beslutet innebär:
  Sommarloppisen 2020 ställs in. Du som redan har betalt
  loppisavgift och vill få den återbetald måste skicka namn,
  medlemsnummer och bankkontonummer via mail till
  info@bygdegardbricka.se Den som inte har tillgång till mail kan
  skicka ett vanligt brev med uppgifterna till
  Agneta Nilsson,
  Hedvigsfors 405
  824 79 Bjuråker.
 • Ingen uthyrning eller annan aktivitet kommer att ske under
  sommarperioden 2020.
 • Styrelsen kommer att ta nytt beslut den 2020-08-31 och fram till
  dess kommer all verksamhet att ligga nere.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

 

 

 

 

 

Bästa medlem 2020-04-25

P.g.a. smittläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer fick vi liksom många andra föreningar skjuta på årsmötet. Här kommer en kort uppdatering:

 • Nuvarande styrelse sitter kvar i väntan på att läget stabiliseras och det blir möjligt att hålla ett årsmöte. Varje styrelsemedlem har kvar sina respektive ansvarsområden. Inga stora policy beslut kommer att tas.
 • Styrelsen hade ett videomöte den 2020-04-14. Vi kommer att fortsätta med det varje månad. En liten arbetsgrupp tillsattes som kommer att sköta den dagliga verksamheten och administrationen mellan videomötena. Gruppen består av Lena Zettersten (medlemsfrågor), Kristina Hammarström (fastigheten) och Agneta Nilsson (ekonomi). 
 • Planeringen inför sommarloppisen är långt framskriden, men i nuläget är det omöjligt att veta om det går att genomföra loppisen p.g.a. coronasmittan och myndigheternas rekommendationer. Styrelsen kommer att ta det slutliga beslutet den 2020-05-11. Blir loppisen inställd kommer redan inbetalda loppisavgifter att återbetalas.
 • Föreningen har en mycket god ekonomi och vi klarar att driva Bygdegården även om vi inte kan ha loppis eller andra evenemang under resten av året. 
 • Genom att betala medlemsavgiften för 2020 stödjer du föreningen och försäkrar dig om att få behålla ditt medlemsnummer.
 • Styrelsen kommer att hålla er kontinuerligt uppdaterade via Facebook och hemsidan https://bygdegardbricka.se/styrelsen/nytt-fran-styrelsen. Inga ytterligare utskick per post kommer att göras.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

INSTÄLLT 

På grund av att Covid-19 så har styrelsen valt att
ställa in årsmötet.

Kallelse till ÅRSMÖTE för

Bjuråkers Bygdegårdsförening på
bygdegården i Bricka

Söndagen den 22 mars 2020 Kl. 16:00

Sedvanliga mötesförhandlingar och vi kommer att ta beslut
ang. de nya stadgarna. Stadgarna finns på hemsidan. www.bygdegardbricka.se

Vi bjuder på fika!

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 12 mars 2020.
Skickas till:
Lena Zettersten
Forslins väg 13
824 78 Bjuråker
eller
lenazettersten@gmail.com

För att Du som medlem ska vara rösträttsberättigad på årsmötet ska Din medlemsavgift för 2020 (50kr/pers. 100kr/fam.) vara inbetalt till bg.nr: 5362–8079 senast den 18 mars.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se