Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelsen

Bjuråker 11 maj 2020

All verksamhet på Bjuråkers Bygdegård ställs in

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening har idag fattat ett enhälligt beslut
om att all verksamhet kommer att ställas in under sommaren 2020 p.g.a. den
rådande smittskyddssituationen. Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighens
rekommendationer. Vi har tagit detta unika beslut eftersom vi ser det som allas
vårt gemensamma ansvar att motverka smittspridningen och vi ser det som en
självklarhet att skydda våra många besökare och medlemmars hälsa.

 • Beslutet innebär:
  Sommarloppisen 2020 ställs in. Du som redan har betalt
  loppisavgift och vill få den återbetald måste skicka namn,
  medlemsnummer och bankkontonummer via mail till
  info@bygdegardbricka.se Den som inte har tillgång till mail kan
  skicka ett vanligt brev med uppgifterna till
  Agneta Nilsson,
  Hedvigsfors 405
  824 79 Bjuråker.
 • Ingen uthyrning eller annan aktivitet kommer att ske under
  sommarperioden 2020.
 • Styrelsen kommer att ta nytt beslut den 2020-08-31 och fram till
  dess kommer all verksamhet att ligga nere.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

 

 

 

 

 

Bästa medlem 2020-04-25

P.g.a. smittläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer fick vi liksom många andra föreningar skjuta på årsmötet. Här kommer en kort uppdatering:

 • Nuvarande styrelse sitter kvar i väntan på att läget stabiliseras och det blir möjligt att hålla ett årsmöte. Varje styrelsemedlem har kvar sina respektive ansvarsområden. Inga stora policy beslut kommer att tas.
 • Styrelsen hade ett videomöte den 2020-04-14. Vi kommer att fortsätta med det varje månad. En liten arbetsgrupp tillsattes som kommer att sköta den dagliga verksamheten och administrationen mellan videomötena. Gruppen består av Lena Zettersten (medlemsfrågor), Kristina Hammarström (fastigheten) och Agneta Nilsson (ekonomi). 
 • Planeringen inför sommarloppisen är långt framskriden, men i nuläget är det omöjligt att veta om det går att genomföra loppisen p.g.a. coronasmittan och myndigheternas rekommendationer. Styrelsen kommer att ta det slutliga beslutet den 2020-05-11. Blir loppisen inställd kommer redan inbetalda loppisavgifter att återbetalas.
 • Föreningen har en mycket god ekonomi och vi klarar att driva Bygdegården även om vi inte kan ha loppis eller andra evenemang under resten av året. 
 • Genom att betala medlemsavgiften för 2020 stödjer du föreningen och försäkrar dig om att få behålla ditt medlemsnummer.
 • Styrelsen kommer att hålla er kontinuerligt uppdaterade via Facebook och hemsidan https://bygdegardbricka.se/styrelsen/nytt-fran-styrelsen. Inga ytterligare utskick per post kommer att göras.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

INSTÄLLT 

På grund av att Covid-19 så har styrelsen valt att
ställa in årsmötet.

Kallelse till ÅRSMÖTE för

Bjuråkers Bygdegårdsförening på
bygdegården i Bricka

Söndagen den 22 mars 2020 Kl. 16:00

Sedvanliga mötesförhandlingar och vi kommer att ta beslut
ang. de nya stadgarna. Stadgarna finns på hemsidan. www.bygdegardbricka.se

Vi bjuder på fika!

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 12 mars 2020.
Skickas till:
Lena Zettersten
Forslins väg 13
824 78 Bjuråker
eller
lenazettersten@gmail.com

För att Du som medlem ska vara rösträttsberättigad på årsmötet ska Din medlemsavgift för 2020 (50kr/pers. 100kr/fam.) vara inbetalt till bg.nr: 5362–8079 senast den 18 mars.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se