Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
 • Hem
 • Föreningsstämma

Föreningsstämma

Bricka 2021-03-08

Kallelse till föreningsstämma för 2020 och 2021
i Bjuråkers bygdegårdsförening
23 mars 2021
kl. 18:30 föreningsstämma 2020 (endast hantering av 2019)
kl. 19.30 föreningsstämma 2021 (inkl. hantering av året 2020)
via Zoom.

Det blev ett märkligt 2020, ingenting blev som planerat. Föreningsstämma, loppisen och alla andra aktiviteter ställdes in p.g.a. pandemin. Det är många som har fått ställa om till att träffa familj och vänner digitalt. Så för att vi ska kunna hålla föreningsstämma i år så kommer det att hållas digitalt via det digitala verktyget Zoom.
Det positiva är att ni som bor långt bort även kommer att kunna delta på vår föreningsstämma!

Motioner kommer endast behandlas under föreningsstämma för 2021 och skall vara styrelsen
tillhanda senast den 13 mars 2021.
Motioner skickas till:
Lena Zettersten
Bricka 40
824 79 Bjuråker
info@bygdegardbricka.se

Du som betalat medlemsavgiften för 2020 är röstberättigad för föreningsstämma 2020.
För att Du som medlem ska vara rösträttsberättigad på föreningsstämma för 2021 ska Din medlemsavgift för 2021 (50kr/pers. 100kr/fam.) vara inbetalt till bg.nr: 5362–8079 senast den 18 mars 2021

Varmt välkommen till de digitala årsmötena på Zoom den 23 mars 2021 kl. 18:30 respektive 19.30.

Med vänlig hälsning, Styrelsen, Bjuråkers Bygdegårdsförening

Tekniska verktyg och anmälan
För att kunna delta på mötet så måste ni anmäla er genom att skicka ett mail till info@bygdegardbricka.se Vi kommer sedan att skicka ut en länk till mötet. Du behöver inget konto i Zoom för att delta. Du kan delta både på dator (i webbläsaren (Explorer/Google crome/Firefox eller ladda ner som program på www.zoom.us eller i app på telefon eller läsplatta). När du trycker på länken kommer du få en uppmaning om att ladda ner. Mer information kommer till den mail du angett vid anmälan. Du kommer också kunna ringa in till mötet.

Teknisk information om mötet
Du kommer få en länk till den mailadress du angett men du kan också manuellt knappa in på www.zoom.us eller i appen. Du behöver då Meeting ID: 813 2789 5698 och Passcode: 334455. Du kan också ringa in med telefonnummer 08 4468 2488 och 08 5016 3827 och ange Meeting ID och Passcode ovan.

 

 

 

 

 

 

Bricka 20-12-31

Det blev ett mycket märkligt år  för oss och vår bygdegård!

Året startade bra med dans till Blender med över 360 besökare. Vilket inte är så långt ifrån rekordet på drygt 390 besökare.
Engmans Kapell hann inleda sin jubilleumsturné hos oss med en fantastisk rolig kväll.
Sen slog Coronaviruset till och gjorde så att vi fick ställa in årsmötet för 2020. Inte nog med det så ställde vi även in skotercaféet, dansen med Sannex och vårfesten med Black Jack.
Styrelsen och loppisgrupppen arbetade på med en förhoppning om att ordna sommarens loppis. Men Coronaviruset satte stopp för det och all övrig verksamhet.
Det var ett mycket tungt beslut att fatta för oss i styrelsen. Men beslutet var nödvändigt för att kunna ta vårat ansvar att minska smittspridningen. Vi får heller inte glömma att 60% av våra medlemmar är över 65 år och/eller i riskgrupp.
Många medlemmar, kunder och besökare har hört av sig och frågat om det blir någon verksamhet under 2021.
Vi är många som verkligen längtar efter en ny säsong med loppis, dans och öppet café.
Det kommer att bli både dans, vårfest, café, bingo och loppis, bara restriktionerna släpper!!

Den närmsta planeringen är att kunna genomföra ett digitalt årsmöte för 2020 och även för 2021.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening vill önska er alla ett riktigt gott nytt år!

Bilden kan innehålla: text

 

 

 

 

 

Bjuråker 2020-09-28

Bästa medlem

 

Styrelsen har i dag beslutat att årsmötet för 2020 som fått skjutas upp p.g.a. coronapandemin kommer att hållas i början av nästa år. Vi siktar på månadsskiftet januari/februari 2021. Tanken är att vi vid samma tillfälle även ska hålla årsmötet för 2021. Det kommer alltså att bli två årsmöten vid samma tidpunkt med bara en bensträckare emellan. 

 

Styrelsen anser att detta är det rimligaste och enklaste upplägget mot bakgrund av att verksamhetsåret 2020 snart är slut och vi inte har några planerade aktiviteter under resten av året. Upplägget är förankrat hos Bygdegårdarnas Riksförbund och det har godkänts av vår revisor.

 

Nu håller vi tummarna för att våra planer kommer att gå i lås och för att vi alla håller oss friska så att vi äntligen kan träffas och förhoppningsvis lägga upp lite planer för 2021 på Bricka!

 

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

 

 

 

Bjuråker 2020-09-15

Styrelsen har inte kunnat fatta något beslut om föreningen ska hålla ett årsmöte för 2020.
Det är många frågor som vi måste få svar på och därför har vi skjutit på beslut om årsmöte till nästa styrelsemöte den 28 september.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening. 

 

 

 

Bjuråker 2020-08-31

Uppdatering från styrelsen

Det har varit en minst sagt annorlunda sommar på Bricka. Bygdegården som brukar vara full av liv under en intensiv loppissäsong har varit tyst och stilla. Som ni vet har föreningen tvingats ställa in alla aktiviteter p.g.a. coronapandemin och nytt beslut har utlovats till senast den 2020-08-31. För att ta ställning inför hösten har styrelsen därför haft ett videomöte i dag och kommit fram till följande:

 

 • Smittläget är tyvärr sådant att vi även fortsättningsvis kommer att hålla Bygdegården stängd. D.v.s. inga planerade aktiviteter under hösten och fram till årsskiftet.
 • Styrelsen utreder möjligheten att hålla årsmöte under slutet av oktober månad och kommer att fatta beslut om det den 2020-09-14.
 • Mycket talar för att regeringen relativt snart kommer att lätta på restriktionerna och tillåta betydligt större folksamlingar. Däremot är det troligt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer till personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter kommer att kvarstå. Eftersom en så stor del av våra medlemmar tillhör denna grupp är styrelsen intresserad av att höra medlemmarnas åsikt i frågan hur detta kan tänkas påverka möjligheterna att hålla årsmöte. Hör av er till Lena Zettersten (070–8355515) eller till Kristina Hammarström (070–9136914) eller maila till info@bygdegardbricka.se.
 • I väntan på att årsmöte kan hållas fortsätter ”gamla” styrelsen att arbeta. Inga stora policybeslut kommer att tas. Styrelsen poängterar att föreningens ekonomi är god och det är inga som helst problem att klara skötseln av Bygdegården. Vi har dessutom beviljats statligt omställningsstöd som delvis täcker våra inkomstbortfall under våren.
 • Till sist lite loppisinformation. Det är bara ett fåtal av de medlemmar som betalt en loppisavgift för den inställda loppisen 2020 som har hört av sig för att få avgiften återbetald. För att kunna få avgiften åter måste man maila till info@bygdegardbricka.se och ange namn, medlemsnummer och kontonummer som pengarna skall sättas in på. Alternativt skicka uppgifterna i brev till
  Agneta Nilsson,
  Hedvigsfors 405,
  824 79 Bjuråker.
  Det går tyvärr inte att ha pengarna innestående till kommande säsong. Hör av er snarast annars finns risk att pengarna fryser inne!

 

Vi hoppas att ni trots allt har haft en bra sommar och att livet för oss alla kommer att återgå till det normala inom en inte alltför avlägsen framtid!

 

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

 

 

 

Bjuråker 11 maj 2020

All verksamhet på Bjuråkers Bygdegård ställs in

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening har idag fattat ett enhälligt beslut
om att all verksamhet kommer att ställas in under sommaren 2020 p.g.a. den
rådande smittskyddssituationen. Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighens
rekommendationer. Vi har tagit detta unika beslut eftersom vi ser det som allas
vårt gemensamma ansvar att motverka smittspridningen och vi ser det som en
självklarhet att skydda våra många besökare och medlemmars hälsa.

 • Beslutet innebär:
  Sommarloppisen 2020 ställs in. Du som redan har betalt
  loppisavgift och vill få den återbetald måste skicka namn,
  medlemsnummer och bankkontonummer via mail till
  info@bygdegardbricka.se Den som inte har tillgång till mail kan
  skicka ett vanligt brev med uppgifterna till
  Agneta Nilsson,
  Hedvigsfors 405
  824 79 Bjuråker.
 • Ingen uthyrning eller annan aktivitet kommer att ske under
  sommarperioden 2020.
 • Styrelsen kommer att ta nytt beslut den 2020-08-31 och fram till
  dess kommer all verksamhet att ligga nere.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

 

 

 

 

 

Bästa medlem 2020-04-25

P.g.a. smittläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer fick vi liksom många andra föreningar skjuta på årsmötet. Här kommer en kort uppdatering:

 • Nuvarande styrelse sitter kvar i väntan på att läget stabiliseras och det blir möjligt att hålla ett årsmöte. Varje styrelsemedlem har kvar sina respektive ansvarsområden. Inga stora policy beslut kommer att tas.
 • Styrelsen hade ett videomöte den 2020-04-14. Vi kommer att fortsätta med det varje månad. En liten arbetsgrupp tillsattes som kommer att sköta den dagliga verksamheten och administrationen mellan videomötena. Gruppen består av Lena Zettersten (medlemsfrågor), Kristina Hammarström (fastigheten) och Agneta Nilsson (ekonomi). 
 • Planeringen inför sommarloppisen är långt framskriden, men i nuläget är det omöjligt att veta om det går att genomföra loppisen p.g.a. coronasmittan och myndigheternas rekommendationer. Styrelsen kommer att ta det slutliga beslutet den 2020-05-11. Blir loppisen inställd kommer redan inbetalda loppisavgifter att återbetalas.
 • Föreningen har en mycket god ekonomi och vi klarar att driva Bygdegården även om vi inte kan ha loppis eller andra evenemang under resten av året. 
 • Genom att betala medlemsavgiften för 2020 stödjer du föreningen och försäkrar dig om att få behålla ditt medlemsnummer.
 • Styrelsen kommer att hålla er kontinuerligt uppdaterade via Facebook och hemsidan https://bygdegardbricka.se/styrelsen/nytt-fran-styrelsen. Inga ytterligare utskick per post kommer att göras.

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening

 

INSTÄLLT 

På grund av att Covid-19 så har styrelsen valt att
ställa in årsmötet.

Kallelse till ÅRSMÖTE för

Bjuråkers Bygdegårdsförening på
bygdegården i Bricka

Söndagen den 22 mars 2020 Kl. 16:00

Sedvanliga mötesförhandlingar och vi kommer att ta beslut
ang. de nya stadgarna. Stadgarna finns på hemsidan. www.bygdegardbricka.se

Vi bjuder på fika!

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 12 mars 2020.
Skickas till:
Lena Zettersten
Forslins väg 13
824 78 Bjuråker
eller
lenazettersten@gmail.com

För att Du som medlem ska vara rösträttsberättigad på årsmötet ska Din medlemsavgift för 2020 (50kr/pers. 100kr/fam.) vara inbetalt till bg.nr: 5362–8079 senast den 18 mars.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se