Till Riksförbundet
Gå till distrikt

WORKSHOP MED PETER ”PUMA” HEDLUND

Lär dig spela nyckelharpa lördagen den 25 mars kl. 10:00

Peter PUMA Hedlund kommer till oss för att hålla en workshop i att lära sig spela nyckelharpa.
Vill du vara med? Workshopen är sponsrad av Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt och har begränsat med platser.

ANMÄLAN SKER TILL MARIE SANDEHULT PÅ marie@enanger.com